Události, odborné zájezdy, exkurze

Nad rámec úzce odborných služeb a podpory obchodu a služeb, nabízí RAK JK členům i společenské vyžití, cestování a inspirující návštěvy výrobních provozů „v oboru“.  Zájemcům z řad členů nabízí exkurze zájemců o „zhlédnutí“  jejich „provozů“ za úplatu. RAK JK každoročně:

  • spolupořádá Reprezentační jihočeský zemědělský ples,
  • podílí se na organizaci Marketingového setkání podnikatelů, manažerů, starostů a hostů z regionu,
  • pořádá poznávací zájezdu s agrární tématikou do zahraničí,
  • zprostředkovává exkurze v zemědělských a potravinářských podnicích.