Poradenství a legislativa

Poradna k evidenci zvířat

RAK JK provozuje ve spolupráci s Českomoravskou společností chovatelů, a.s. pravidelnou poradnu k evidenci hospodářských zvířat.Zájemcům z řad chovatelů doporučujeme domluvit si v předstihu přesný termín konzultace, na adrese Rudolfovská 80 (6. patro) v Českých Budějovicích, telefonicky:387 411 710.

Poradenství „na míru“ fyzickým i právnickým osobám

Zajištění nebo zprostředkování individuálních konzultací (ústních, e-mailových, telefonických) v nejrůznějších oblastech např: legislativa, dotace, projekty, zakládání zemědělských podniků, zprostředkování poptávky i nabídky zboží a služeb

Připomínkování legislativy a strategických dokumentů

  • Okresní agrární komory z podnětu svých členů se mohou, skrze RAK JK, vyjadřovat k legislativním návrhům i k návrhům prováděcích předpisů souvisejících s podnikatelskou činností v rámci agropotravinářského sektoru. Členové agrární komory mohou též  dávat podněty ke vzniku zákonů a nařízení nových, nebo navrhovat změny těch stávajících.  Úřad RAK JK, po schválení představenstvem, prosazuje tyto podněty na úrovni AK ČR, dotčených ministerstev, nebo skrze jihočeské poslance a senátory na úrovni Parlamentu ČR.
  • RAK JK z pozice sociálního partnera krajské samosprávy nabízí prostřednictvím okresních agrárních komor JK členským subjektům připomínkování strategických dokumentů kraje v kapitolách týkajících se např. zemědělství, životního prostředí nebo rozvoje lidských zdrojů.

Právní poradna (na úrovni okresních komor)