Veřejnosti

  1. Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova JK: www.kisjk.cz
  2. Informační web AGROREPORT: www.agroreport.cz 
  3. Propagace AGROTURISTIKY v jihočeském kraji: www.dovolenanavenkove.cz 
  4. Propagace regionálních potravin: www.chutnahezkyjihocesky.cz  ; www.produktova-mapa.cz
  5. Distribuce  brožur,  propagačních předmětů na podporu jihočeského agropotravinářského sektoru
  6. Prezentace regionálních potravinářů a zemědělců na zemědělských výstavách, farmářských trzích i veletrzích cestovního ruchu