Propagace, marketing a informační servis

Poukazujeme na komerční a společensky přínosné činnosti členů RAK JK v rámci působení v nejrůznějších partnerských platformách (např. Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihočeského kraje , Místní akční skupiny, Regionální rozvojová agentura jižních Čech - RERA a.s., Euroregion Silva Nortica, Regionální potravinářský klastr, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s., Poradní sboru při Krajské pobočce Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích) s cílem obhajovat a prosazovat vhodné podmínky pro jejich působení.

RAK JK zabezpečuje svým členům nadstandartní cílený informační servis formou rozesílání interních e-mailových zpráv.

RAK JK popularizuje podnikatelskou činnost členů jihočeských agrárních komor a prezentuje agrární i potravinářskou problematiku jižních Čech. Mediální a vydavatelskou činnost zajišťuje:

  • vydáváním tištěného nebo elektronického ZPRAVODAJE (na úrovni okresních komor),
  • provozováním informačního webu AGROREPORT: www.agroreport.cz ,
  • propagací AGROTURISTIKY v jihočeském kraji: www.dovolenanavenkove.cz ,
  • propagací regionálních potravin: www.chutnahezkyjihocesky.cz ; www.produktovamapa.cz ,
  • vydáváním brožur, výrobou propagačních předmětů na podporu jihočeského agropotravinářského sektoru,
  • tvorbou a správou fotobanky, výrobou videospotů k propagaci členů a možnost jejich bezplatného využití členy RAK JK,
  • bezplatnou propagací regionálních potravinářů a zemědělců na zemědělských výstavách, farmářských trzích i veletrzích cestovního ruchu,
  • pravidelným „pozitivním“ zviditelňováním organizace a jejích členů v médiích: například prezentací v regionálních i celostátních tištěných médiích, v rádiích, v celostátní i regionální televizi. RAK JK působí též na sociálních síti pod profilem Regionální agrární komora a Chutná hezky. Jihočesky,
  • bezplatnou inzercí nabídky a poptávky v oblasti zboží a služeb v tištěných i elektronických médiích RAK JK