Mezinárodní spolupráce

RAK JK, v zájmu svých členů, navazuje a rozvíjí styky s profesními organizacemi zejména v Rakousku a Bavorsku. Působí v přeshraničních organizacích a angažuje se v přeshraničních projektech  na podporu rozvoje mezinárodních ekonomických aktivit i mezilidských vztahů. Šíří znalosti o ekonomických podmínkách a právních předpisech týkajících se obchodních vztahů se zahraničím.