Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (NITRÁTOVÁ SMĚRNICE) v České republice OAK Český Krumlov

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (NITRÁTOVÁ SMĚRNICE) v České republice

Seminář zaměřený na aktuální stav v oblasti Nitrátové směrnice, na připravované změny pro rok 2020, stav přípravy 5. akčního programu. Celý program nalznete v přiložené pozvánce .

Termín konání

7. 11. 2019, 0930

Místo konání

Zemědělské družstvo Netřebice
Netřebice 131
38232, Velešín

Kontakty

Přílohy